Aktuelnosti

Predavanje u okviru sastanka Sekcije za katalizu SHD-HDV – doc. dr Nataša Đurišić-Mladenović

Poštovani,

Ovom prilikom Vas pozivam da u okviru sastanka Sekcije za katalizu Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine prisustvujete predavanju doc. dr Nataše Đurišić-Mladenović sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu pod nazivom

TEHNOLOGIJE KORIŠĆENJA BIOMASE

sa ciljem prenosa saznanja stečenih na treningu Biomass Utilization Technology u organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju-JICA u okviru Programa međunarodne saradnje Vlade Japana.

Predavanje će se održati u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Novi Sad 12.03.2020. sa početkom u 14 h. Biografija predavača i izvod predavanja se nalaze u prilogu.

S poštovanjem,

dr Sanja Panić, naučni saradnik

Predsednik SHD-HDV

 

Priložene datoteke

Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 27.02.2020.

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati u četvrtak, 27.02.2020. godine sa početkom u 15 sati 

u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Olivera Stamenković – Mogućnosti unapređenja proizvodnje biodizela
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2019. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2019. godinu 
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2019. godini 
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2020. godinu 
 10. Finansijski plan za 2020. godinu
 11. Razno 

Novi Sad, 20.02.2020.

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta.

Predsednik SHD – HDV

Dr Sanja Panić

Priložene datoteke

Poziv na predavanje, Prof. dr Mladen Franko

Prof. dr Mladen Franko, gostujući profesor CEEPUSIII network-a “Education of Modem Analytical and Bioanalytical Methods” sa Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija održaće predavanje pod naslovom “Novel Methods and Applications of Photothermal Techniques for Speciation Studies in Environmental Samples”.

Predavanje je zakazano za 19.02.2020. godine sa početkom u 13 h u sali 4/V na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Predavanje se organizuje u okvirima pomenutog CEEPUSIII network projekta i kao aktivnost Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine.

Predsednik Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine,
Dr Sanja Panić, naučni saradnik

Lokalni koordinator CEEPUSIII mreže
CIII-CZ-0212-13-1920 za UNS,
Dr Jasmina Anojčić, docent

Priložene datoteke

Predavanje dr Adam Strachota

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će dr Adam Strachota, sa Instituta za hemiju makromolekula češke Akademije nauka, u Pragu, održati predavanje pod nazivom ” Monolithic intercalated PNIPAm/starch hydrogels with very fast and extensive one-way volume and swelling response to Temperature and pH: prospective actuators and solvent release systems“.

Predavanje će biti održano u utorak, 05.11.2019. godine, u 11 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Srdačno
Doc Dr Ivan Ristić, predsednik Sekcije za materijale SHD-HDV

Priložene datoteke