IN MEMORIAM: PROF. EMERITUS DR MIRJANA VOJINOVIĆ MILORADOV

Велика дама новосадске и српске хемије

Са великом тугом примили смо вест да је преминула професор емеритус др Мирјана Војиновић Милорадов, редовни професор Факултета техничких наука. Комеморација у организацији Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду одржана је у четвртак, 25. јануара 2024. године, у 11 часова, у амфитеатру зграде Ректората.

Проф. Војиновић Милорадов је рођена у Сремској Каменици. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду (ТФ УНС), на којем је 1964. г. започела своју богату академску каријеру. Од 1977. г. била је запослена на Природно-математичком факултету (ПМФ УНС), где је изабрана у звање доцента, ванредног, а потом 1988. године и у звање редовног професора. Држала је наставу на предметима из области примењене и медицинске хемије и инжењерства заштите животне средине на Технолошком и Медицинском факултету (МФ) УНС. Од 1985. била је ангажована и на ФТН УНС, на којем је у потпуности била ангажована од 2007. године, и где је наставила своју академску каријеру, доминатно у области заштите животне средине. Наставу на магистарским и докторским студијама држала је у земљи и иностранству. У звању професора емеритуса била је ангажована на мастер и докторским студијама на ФТН УНС. Била је пленарни предавач на многобројним међународним конгресима, као и руководилац 14 међународних пројеката. Објавила је велики број књига, приручника и збирки задатака на српском и енглеском језику. Била је ментор више од 40 докторских дисертација.
Проф. Мирјана Војиновић Милорадов је била председник Српског хемијског друштва – Хемијског друштва Војводине у периоду од 1984. до 1988., доприносећи и на тај начин афирмацији хемије и хемичара и технолога у сферама друштва и привреде. У периоду од 1988. до 1992. године била је директор тадашњег Института за хемију, а данашњег Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ УНС. Прва и до недавно једина жена директор, и то у време када је грађена нова, тзв. плава зграда ПМФ-а, оставила је свој лични печат у раду, као и у изгледу Института за хемију.
Заштита животне средине била је омиљена и најважнија област истраживачког рада професорке Војиновић Милорадов. Учествовала је у припреми, реализацији и раду првог ТЕМПУС пројекта за образовање из области инжењерства заштите животне средине на Универзитету у Новом Саду, почев од 1991. године, уз формирање првог интердисциплинарног и мултидисциплинарног центра из области инжењерства заштите животне средине у Источној Европи, захваљујући којем је развијен Универзитетски центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања УНС (УЦИМСИ). Ово искуство стечено било је од велике важности за креирање и оснивање студијског програма из области Инжењерства заштите животне средине на ФТН УНС.
Била је добитница већег броја националних и међународних признања за допринос развоју ФТН, ПМФ и ТФ и целокупног Универзитета у Новом Саду. Као изузетан хемичар, посвећен и успешан научник и предавач у области хемије и сродних дисциплина, проф. Мирјана Војиновић Милорадов је 2002. године изабрана за почасног члана Српског хемијског друштва, чиме су јој колеге одале почаст за изузетан допринос хемији у Србији и уопште. За посебна достигнућа у научном, стручном, педагошком раду и међународним активностима, резултате у обезбеђивању наставно-научног подмлатка, као и заслуге за развој, напредак и допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета на којима је била ангажована у земљи и иностранству 2008. године додељено јој је звање професор емеритус Универзитета у Новом Саду.
Увек интересантан саговорник, виспрена и духовита, спремна за шалу, а када је требало и врло строга и ауторитативна; рационална жена, али још више емотивна, велики хемијски зналац, а пре свега зналац у области хемије и заштите животне средине, професионално и одговорно је приступала свему што је радила. Многобројне генерације студената, сарадници и колеге памтиће је по њеном научном, стручном, образовном и педагошком доприносу, неговању интердисциплинарности и развијању љубави код младих према раду и науци, а посебно према хемији и инжењерству заштите животне средине.
Њена препознатљива, снажна и позитивна енергија којом је инспирисала и мотивисала оне који су је познавали омогућила јој је да уради и оствари много на великом броју научних, наставних и, поготово, људских „фронтова“, те да досегне пијадестал, са којег саговорника гледа као равног себи и подједнако важног и поштованог. У хармонији страсти према животу и страсти према науци, посвећујући се породици подједнако као и студентима и колегама, показала нам је да је не само то могућа, него и добитна комбинација за један живот вредан поштовања и дивљења.

Захвалне колеге и чланови СХД

REZIME 59. SAVETOVANJA SHD

Poštovani učesnici 59. Savetovanja SHD, drage kolege,

Sa velikim zadovoljstvom sumiramo rezultate 59. Savetovanja SHD, održanog 1. i 2. juna 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Zadovoljstvo nam je što je Savetovanje bilo veoma posećeno: oko 150 naučnika, istraživača rado je podelilo nove rezultate svojih istraživanja iz različitih oblasti hemije i tehnologije.

Sa ponosom obaveštavamo da je naučni program konferencije bio veoma bogat i sadržajan, a da je predavanja održalo sedmoro uglednih plenarnih i predavača po pozivu iz Mađarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije, kao i dvoje mladih naučnika, dobitnika medalje SHD za pregalaštvo i uspeh u nauci. Veliko interesovanje izazvalo je takođe i stotinak usmenih i posterskih saopštenja. Svi prikazani rezultati, posebno oni sa predavanja, izazvali su veliku pažnju prisutnih i bogatu i plodnu diskusiju.

(više…)

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će 59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva biti održano 1. i 2. juna 2023 . godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u organizaciji Srpskog hemijskog društva i Hemijskog društva Vojvodine. Učesnici iz zemlje i regiona biće u prilici da prezentuju rezultate svojih istraživanja iz oblasti hemije, hemijske tehnologije, metalurgije, hemijskog inženjerstva i nastave hemije. Pozivamo Vas da nam se pridružite i da u vidu usmenih i posterskih saopštenja predstavite rezultate svojih naučnih istraživanja, te time doprinesete međusobnom upoznavanju, povezivanju u naučnoj saradnji i zajedničkom razvoju.

Zvanični jezici Savetovanja biće srpski i engleski. Više o programu Savetovanja i načinu prijavljivanja može se pročitati na sajtu Savetovanja: https://hdv.org.rs/59shd

Srdačno vas pozdravljamo!

Daniela Šojić Merkulov, predsednik Naučnog odbora Savetovanja

Suzana Jovanović-Šanta, predsednik Organizacionog odbora Savetovanja

Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV

Poštovane kolege, članovi SHD-HDV,

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

sazivam

godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV, koja će se održati u sredu, 05.04.2023. godine, u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa početkom u 14 časova

Predlog dnevnog reda:

1.    Otvaranje Skupštine

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine

3.    Predavanje: Prof. dr Snežana Maletić – Remedijacija zagađenih lokaliteta

4.    Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2022. godinu

5.    Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2022. godinu

6.    Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2022. godini

7.    Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje

8.    Plan rada Društva za 2023. godinu

9.    Finansijski plan za 2023. godinu

10.  Razno


Izveštaj sa prethodne skupštine i apstrakt predavanja sa biografijom predavača dati su u prilogu.

Napominjem da će posle Skupštine biti organizovana mala zakuska, na kojoj se mogu nastaviti diskusija i dogovori.

Takođe podsećam članove SHD-HDV da su učlanjenjem u SHD-HDV ujedno postali članovi SHD, EuChemS-a i IUPAC-a.

 Predsednik SHD – HDV,    

 dr Suzana Jovanović-Šanta

Priložene datoteke

Predavanje dr Igora Opsenice

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Igora Opsenice, redovnog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod naslovom

„Heterociklična jedinjenja kao platforma za razvoj biološki aktivnih jedinjenja“.

Predavanje će se održati u utorak, 28.2.2023. godine, sa početkom u 11 h u učionici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Biografija predavača i apstrakt predavanja dati su u prilogu.

Predavanje se održava u okviru Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV). 

Predsednik Sekcije,

Prof. dr Bojana Srećo Zelenović

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO NAGRADILO NAJBOLJE STUDENTE ŠKOLSKE 2021-22. GODINE

Srpsko hemijsko društvo (SHD) nagradilo je, pored ostalih, najbolje studente Prirodno-matematičkog (PMF) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (TF), za izuzetan uspeh postignut tokom 2021-22. godine. Spisak nagrađenih studenata predstavljen je u izveštaju predsednika SHD, Prof. dr Dušana Sladića, na Svečanoj skupštini SHD održanoj 7. decembra 2022. godine ( https://www.shd.org.rs/index.php/svecana-2022).

Godišnje nagrade SHD najboljim diplomiranim studentima za izuzetan uspeh u toku studija dodeljene su sledećim studentima:

  • Sofiji Milovanović, TF, prosek 10
  • Verici Grković, PMF, prosek 10
  • Nađi Štetin, PMF, prosek 10
(više…)