Aktuelnosti

Godišnja Skupština SHD-HDV februar 2019.

Poštovane koleginice i kolege,

Ovom prilikom Vas pozivam da prisustvujete Godišnjoj Skupštini SHD-HDV koja će se održati u ponedeljak 25.02.2019. u 15h u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu (poziv se nalazi u prilogu).

U okviru Godišnje Skupštine prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu održaće predavanje pod nazivom “Medicinska hemija steroida” (kratka biografija predavača i izvod predavanja se nalaze u prilogu), a nakon Skupštine planiran je koktel u Sali za sednice na Tehnološkom fakultetu.

Srdačan pozdrav,

Predsednik SHD – HDV

dr Sanja Panić

Priložene datoteke

Sastanak Analitičke sekcije 08. 02. 2019.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u petak 08. 02. 2019. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predavanje dr Sandre Jakšić, naučni saradnik Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”

                           MIKOTOKSINI I BEZBEDNOST HRANE

  1. Razmena mišljenja

Sastanak će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i žaštitu životne sredine u Novom Sadu, u predavaonici 14/V sa početkom u 11.00 časova.

Molimo da prisustvujete sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović

Novi Sad, 30. 01. 2019.

Priložene datoteke

Hemija budućnosti: računarsko modelovanje i dizajn leka pomoću softvera za predviđanje bioaktivnih konformacija

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas na predavanje pod nazivom “Hemija budućnosti: računarsko modelovanje i dizajn leka pomoću softvera za predviđanje bioaktivnih konformacija” koje će održati Sanja Živanović, PhD student na IRB Barcelona u grupi prof. Modesto Orozco-a.

Predavanje će se održati u četvrtak, 27.12.2018. u 13h u predavaonici 14 na V spratu Departmana za hemiju PMF, Novi Sad.

Srdačno,
Prof. dr Slobodan Gadzuric

Priložene datoteke

Predavanje: Između organske sinteze i analize

Najava predavanja u okviru Sekcije za organsku hemiju Hemijskog Društva Vojvodine – SHD

Poštovani dragi hemičari, biohemičari, tehnolozi, farmaceuti i svi ostali zainteresovani,

U petak, 14. decembra 2018. godine u 12:30 časova, u predavaonici 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad) održaće se predavanje na temu:  „Između organske sinteze i analize: novi prirodni proizvodi iz etarskih ulja, njihovi derivati i analozi kao biološki aktivni agensi“.

Predavanje će održati profesor dr Niko Radulović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Predsednik Sekcije za organsku hemiju:
Dr Janoš Čanadi, redovni profesor

Priložene datoteke