Godišnja izborna sednica Skupštine SHD – HDV

Poštovane kolege, članovi SHD-HDV,

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

sazivam

godišnju izbornu sednicu Skupštine SHDHDV, koja će se održati u utorak, 2603. 2024. godine, u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa početkom u 14 časova.

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje godišnje izborne sednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
 3. Sećanje na dr Mirjanu Vojinović Miloradov, profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2023. godinu
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2023. godinu
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2023. godini
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Plan rada Društva za 2024. godinu
 9. Finansijski plan za 2024. godinu
 10. Diskusija i usvajanje predloga novog Statuta
 11. Izbor predsednika, potpredsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora SHD – HDV
 12. Predlaganje članova SHD – HDV za Upravni odbor SHD
 13. Razno

Predsednik SHD – HDV,

dr Suzana Jovanović-Šanta