Rukovodstvo

Na Godišnjoj izbornoj skupštini Hemijskog društva Vojvodine održanoj 22. 02. 2017. godine izabrano je sledeće rukovodstvo:

Predsednik Društva:

Dr Sanja Panić, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Potpredsednici:

 • Prof. dr Slavko Kevrešan, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Goran Bošković, Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Daniela Šojić Merkulov, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Sekretari:

 • Nina Finčur, sekretar
 • Kristian Pastor, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Članovi Izvršnog odbora:

 • Sanja Panić
 • Slavko Kevrešan
 • Biljana Abramović
 • Goran Bošković
 • Daniela Šojić Merkulov
 • Ivan Vranić
 • Tamara Premović
 • Nina Finčur
 • Kristian Pastor

Nadzorni odbor:

 • Suzana Jovanović-Šanta
 • Snežana Kravić
 • Vesna Despotović
 • Zorica Stojanović
 • Nemanja Banić

Komisija za nagrade i odlikovanja:

 • Biljana Abramović
 • Ljiljana Jovanović
 • Milan Popović
 • Marijana Ačanski
 • Mirjana Antov

Komisija za međunarodnu saradnju:

 • Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)
 • Janoš Čanadi
 • Vukadin Leovac
 • Goran Bošković
 • Vladimir Srdić