Sekcije

Sekcija za inženjerstvo materijala

dr Ivan Ristićivan.ristic@uns.ac.rs

 

Sekcija za katalizu

Prof. dr Dr Sanja Panićsanjar@tf.uns.ac.rs

 

Sekcija za analitičku hemiju

Prof. dr Daniela Šojić Merkulov → daniela.sojic@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za biohemiju

Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta → suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za organsku hemiju

Prof. dr Ljubica Grbović ljubica.grbovic@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za hemijsko inženjerstvo

Prof. dr Branislava Nikoloski → barjakb@uns.ac.rs

 

Sekcija za nastavu hemije

Prof. dr Jasna Adamov → jasna.adamov@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za zaštitu životne sredine

Prof. dr Dragana Tomašević Pilipović →  dragana.tomasevic@dh.uns.ac.rs

 

Pravilnik o radu sekcija