Sekcije

Sekcija za inženjerstvo materijala

dr Ivan Ristićivan.ristic@uns.ac.rs

 

Sekcija za katalizu

Prof. dr Dr Sanja Panićsanjar@tf.uns.ac.rs

 

Sekcija za analitičku hemiju

Prof. dr Biljana Abramović → biljana.abramovic@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za biohemiju

Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta → suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za organsku hemiju

Prof. dr Janoš Čanadi → janos.canadi@dh.uns.ac.rs

 

Sekcija za hemijsko inženjerstvo

Prof. dr Milan Sovilj → miso@uns.ac.rs

 

Sekcija za nastavu hemije

Prof. dr Mirjana Segedinac → mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs

 

Pravilnik o radu sekcija