Istorijat HDV

Rad Hemijskog društva u Vojvodini

Iz istorijata organizovanja hemičara i tehnologa u Vojvodini

Tekst priredio B. Abramović

Ljudevit Slani [1], inženjer, 23. marta 1949. osnovao je Podružnicu srpskog hemijskog društva u Novom Sadu. Prvo sedište podružnice je u Višoj pedagoškoj školi – Platoneum. [2]

Viktor Kunc [3], profesor Više pedagoške škole u Novom Sadu, je predsednik podružnice od 1951. do 1963. godine. Postaje počasni predsednik Podružnice 1963.

1951. godine formira se Nastavna sekcija Podružnice čiji rad je posebno usmeren na usavršavanje nastavnika i osavremenjivanje nastave iz oblasti hemije čiji je predsednik Viktor Kunc.

1952. godine osnovana je Podružnica SHD (Srpskog hemijskog društva) u Zrenjaninu čiji je prvi predsednik bio dr Vojislav Borjanović, profesor u penziji.

1954. godine osnovana je Podružnica SHD u Subotici čiji je prvi predsednik bio Ferenc Ćisar.

Prva i jedna od najznačajnijih publikacija Društva, Vodič kroz industriju Vojvodine izdata je 1957. godine čiji je glavni urednik bio Viktor Kunc.

Dr Velimir Canić [4], vanredni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, je bio predsednik podružnice u dva navrata, od 1963. do 1965, i od 1967. sve do 1971. Počasni predsednik Podružnice je bio 1975.

Sedište Podružnice se premešta u Zavod za hemiju Univerziteta u Novom Sadu. [5]

Osnovan je Stručni klub studenata hemije „Panta Tutundžić“.

Dr Borislav Tomić [6], redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, postaje predsednik 1966. i ponovo od 1982. do 1984. Počasni predsednik Društva postaje 2001.

I sastanak hemičara i tehnologa u Vojvodini održan je 1971.
I jugoslovenski sastanak studenata čiste i primenjene hemije održan je 1972.

Dr Miroslav Pergal [7], vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu je predsednik podružnice od 1971. do 1973.

Dr Miodrag Bogosavljević [8], redovni professor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, je bio predsednik u dva navrata, od 1973. do 1977. i od 1977. sve do 1980. Počasni predsednik Društva, 2001.

1974. godine osniva se Sekcija Podružnice SHD Novi Sad u Kikindi, čiji je predsednik Nikola Lepedat.

1976. godine podružnice hemijskog društva u Vojvodini imaju 704 aktivnih članova što čini 35% članova Srpskog hemijskog društva:

 • Novi Sad 379 članova,
 • Zrenjanin 251 član,
 • Kikinda 45 članova, i
 • Subotica 29 članova.

Osnivačka skupština Hemijskog društva Vojvodine održana je 23. 12. 1977. U Novom Sadu. Skupština kojoj predsedavaju dr Olga Gašić, dr Ferenc Gaál i dr Miodrag Bogosavljević usvaja Statut i bira Izvršni i Nadzorni odbor.

Za prvog predsednika Hemijskog društva Vojvodine (HDV) izabran je dr Miodrag Bogosavljević, red. prof. Tehnološkog fakulteta, za potpredsednike Stevan Jerotijević, dipl. ing, dr Olga Gašić, docent PMF-a, Svetolik Ilijć, dipl. ing. i dr Ferenc Gaál, asistent PMF-a. Za sekretare društva izabrani su dr Mirjana Vojinović, docent PMF-a, i Aleksandar Duduković, asistent Tehnološkog fakulteta.

Dr Ferenc Gáal [9], docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, postaje predsednik Hemijskog društva Vojvodine 1980. sve do 1982.

Dr Mirjana Vojinović [10], vanredni professor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, je predsednik društva od 1984. do 1988.

Dr Zoran Petrović [11], redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, je bio predsednik društva od 1988. do 1990.

Dr Aleksandar Duduković [12], docent, 1990.

Dr Milan Popović [13], vanredni profesor Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu, 1990–1996. predsednik HDV, 1996−1998. Predsednik SHD−HDV.

Podružnica u Sremskoj Mitrovici je konstituisana 1997. godine. Predsednik Podružnice je Danica Desnica, profesor hemije.

Dr Radmila Marinković- Nedučin [14], redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, 1998−2000.

24. novembra 2000. godine konstituisana Podružnica HDV-a u Vršcu, nakon dve godine spontanog okupljanja i rada. Predsednik podružnice je Svetlana Radojković, dipl.ing., a sekretar Nikola Oluić, dipl. fiz.- hem.

Dr Biljana Abramović [15], redovni profesor PMF-a, 2000 –2004.

Dr Slavko Kevrešan [16], redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, 2005–2008.

Dr Goran Bošković [17], redovni profesor Tehnološkog fakulteta, 2009 –

Sedište SHD-HDV na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. [18]

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti

Godine 1979. HDV se uključuje u aktivnosti formiranja Vojvođanske akademije nauka I umetnosti (VANU).

Dr Paula Putanov, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, izabrana je te godine za dopisnog člana VANU uz podršku HDV.

Unija hemijskih društava Jugoslavije

1978. godine HDV postaje član Unije hemijskih društava Jugoslavije. HDV je u periodu od 1982. do 1984. godine preuzelo upravljanje Unijom hemijskih društava
Jugoslavije.

Akademik Paula Putanov izabrana je za predsednika Unije, a dr Ferenc Gaál, docent PMF-a, za sekretara.

Podružnice HDV-a

U proteklih 60 godina osnovane su sledeće podružnice:

 • Podružnica u Zrenjaninu,
 • Podružnica u Subotici,
 • Podružnica u Kikindi,
 • Podružnica u Vršcu i
 • Podružnica u Sremskoj Mitrovici.

Sekcije HDV

 1. Sekcija za analitičku hemiju,
 2. Sekcija za organsku hemiju,
 3. Sekcija za biohemiju,
 4. Sekcija za makromolekule/Sekcija za materijale,
 5. Nastavna sekcija,
 6. Sekcija za zaštitu životne sredine,
 7. Sekcija za katalizu,
 8. Sekcija za hemijsko inženjerstvo,
 9. Sekcija za hemiju i tehnologiju žita i brašna i
 10. Sekcija za hemiju i tehnologiju hrane.

Naučni skupovi

Kao najznačajnija aktivnost društva može se smatrati organizovanje naučnih I drugih manifestacija. Ovi skupovi se mogu podeliti u tri grupe:

 • skupovi u organizaciji SHD-HDV koji su se održavali u seriji u dužem vremenskom periodu,
 • skupovi gde je SHD-HDV bilo domaćin i suorganizator i
 • povremeni tematski skupovi.

Skupovi u ogranizaciji SHD-HDV koji su se održavali u seriji u dužem vremenskom periodu

 • Sastanak hemičara Vojvodine,
 • Jugoslovenski kongres studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim
  učešćem, i
 • Naučni skup metodike hemije.
Sastanak hemičara Vojvodine

Održano je sedam sastanaka: 1971, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988 i 1991. [19]

Jugoslovenski sastanak/kongres studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem

Održano je 16 Jugoslovenskih kongresa studenata čiste i primenjene hemije. Od 16 održanih kongresa 11 je održano u Novom Sadu u organizaciji SHD-HDV. Prvi kongres je održan 1972. godine u Novom Sadu, kao i poslednji 1988. godine. [20, 21, 22]

Naučni skup metodike hemije

Održano je 5 skupova: 1993, 1994, 1996, 1997 i 1998.

Skupovi gde je SHD-HDV bilo domaćin i suorganizator

 • VII Jugoslovenski kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, 1983.
 • Savetovanja SHD
  U Novom Sadu je održano 8 (9) savetovanja: 1970, 1973, 1991, 1995, 1999, 2001, 2004, 2007 i XLVIII Savetovanje SHD u Novom Sadu, 16. i 17. aprila 2010. [23, 24]

Povremeni tematski skupovi

Održano je 8 (9) tematskih skupova:

 1. VI jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula 1979.
 2. Savetovanje o pojačanim poliestrima 1981. Svetovanje o poliuretanima 1983.
 3. Jugoslovensko savetovanje „Nafta i zaštita voda“ 1989.
 4. III jugoslovenski simpozijum o hemijskom inženjerstvu 1991.
 5. IX jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula 1991.
 6. 11. jugoslovensko savetovanje o opštoj i primenjenoj spektroskopiji sa medunarodnim učešćem 1995.
 7. 6. jugoslovenski simpozijum biohemije 1999.
 8. Takmičenje mladih istraživača iz oblasti keramike 2007.
Literatura
 • Arhiva SHD−HDV
 • I. Žigrai, S. Glumac, S. Carić, O. Hadžić, S. Čurčić, 30 godina prirodnih i matematičkih nauka, 15 godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1985.
 • J. Popov-Raljić (Ed.), Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1999.
 • R. Marinković-Nedučin, R. Šećerov-Sokolović, F. Gaál, 50 godina hemijskog društva u Vojvodini, SHD-Hemijsko društvo Vojvodine, Novi Sad, 2000.
 • M. Kukučka, Kikindi u čast ili čaša čiste vode, EnviroTech, Novi Sad, 2001.
 • M. Gojkov, S. Kamenković, A. Markuš, T. Nikolić, E. Švan, 50 godina hemijskog društva u Zrenjanin, Hemijsko društvo Zrenjanin, Zrenjanin, 2002.
 • B. Abramović, Srpsko Hemijsko Društvo − Hemijsko Društvo Vojvodine, poglavlje u P. Putanov (urednik) Srpska naučno-stručna hemijska društva, SANU, Beograd, 2011.