Komisije

Komisija za nagrade i odlikovanja

  • Biljana Abramović
  • Ljiljana Jovanović
  • Milan Popović
  • Marijana Ačanski
  • Mirjana Antov

Komisija za međunarodnu saradnju

  • Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)
  • Janoš Čanadi
  • Vukadin Leovac
  • Goran Bošković
  • Vladimir Srdić