Komisije

Komisija za nagrade i odlikovanja

  • Biljana Abramović
  • Milan Vraneš
  • Marijana Ačanski 
  • Mirjana Antov
  • Goran Bošković

Komisija za međunarodnu saradnju

  • Jasmina Anojčić
  • Janoš Čanadi
  • Branislav Šojić
  • Vladimir Srdić
  • Aleksandar Oklješa