REZIME 59. SAVETOVANJA SHD

Poštovani učesnici 59. Savetovanja SHD, drage kolege,

Sa velikim zadovoljstvom sumiramo rezultate 59. Savetovanja SHD, održanog 1. i 2. juna 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Zadovoljstvo nam je što je Savetovanje bilo veoma posećeno: oko 150 naučnika, istraživača rado je podelilo nove rezultate svojih istraživanja iz različitih oblasti hemije i tehnologije.

Sa ponosom obaveštavamo da je naučni program konferencije bio veoma bogat i sadržajan, a da je predavanja održalo sedmoro uglednih plenarnih i predavača po pozivu iz Mađarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije, kao i dvoje mladih naučnika, dobitnika medalje SHD za pregalaštvo i uspeh u nauci. Veliko interesovanje izazvalo je takođe i stotinak usmenih i posterskih saopštenja. Svi prikazani rezultati, posebno oni sa predavanja, izazvali su veliku pažnju prisutnih i bogatu i plodnu diskusiju.

Uvereni smo da su sve aktivnosti tokom konferencije, uključujući i Panel diskusiju Problemi nastave hemije u douniverzitetskom i univerzitetskom obrazovanju i kako ih prevazići, kao i zajedničku večeru učesnika u restoranu Aquadoria, poslužile kao dobra osnova za povezivanje i nove saradnje.

Među osamdesetak odličnih posterskih saopštenja komisija u sastavu Sanja Panić, Melina Kalagasidis Krušić i Branka Petković za nabolje je proglasila tri, koja su dobila nagradu IUPAC-a:

  1. Teona Teodora BorovićUticaj odabranog aditiva na bazi salicilata na rastvorljivost i strukturnu organizaciju kofeina u vodi
  2. Natalija MilojkovićNanokompoziti TiO2/PPy za primenu u fotokatalizi
  3. Milena PetrovićDizajn, sinteza i biološki potencijal novih indol-pirazolskih hibrida.

Među usmenim saopštenjima u oblasti medicinske hemije komisija u sastavu Dušan Sladić, Olgica Nedić i Bojana Srećo Zelenović nagradila je jedno, čiji autor će imati priliku da rezultate svojih istraživanja predstavi na 10. Simpozijumu mladih medicinskih hemičara (10th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium, EFMC-YMCS), koji se održava 7.- 8. septembra 2023. godine u Zagrebu, Hrvatska:

Pavle A. Stojković, Ana Kostić, Ema Lupšić, Nataša Terzić Jovanović, Miroslav Novaković, Milica Pešić, Igor M. Opsenica: Sinteza i citotoksičnost novih derivata sklareola.

Zbornik saopštenja sa Savetovanja i odabrane fotografije dostupne su na sajtu 59. Savetovanja SHD https://hdv.org.rs/59shd .

Hvala vam na učešću i velikom doprinosu! Radujemo se novim susretima!

Naučni i organizacioni odbor 59. Savetovanja SHD