Predavanje dr Igora Opsenice

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Igora Opsenice, redovnog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod naslovom

„Heterociklična jedinjenja kao platforma za razvoj biološki aktivnih jedinjenja“.

Predavanje će se održati u utorak, 28.2.2023. godine, sa početkom u 11 h u učionici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Biografija predavača i apstrakt predavanja dati su u prilogu.

Predavanje se održava u okviru Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV). 

Predsednik Sekcije,

Prof. dr Bojana Srećo Zelenović

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO NAGRADILO NAJBOLJE STUDENTE ŠKOLSKE 2021-22. GODINE

Srpsko hemijsko društvo (SHD) nagradilo je, pored ostalih, najbolje studente Prirodno-matematičkog (PMF) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (TF), za izuzetan uspeh postignut tokom 2021-22. godine. Spisak nagrađenih studenata predstavljen je u izveštaju predsednika SHD, Prof. dr Dušana Sladića, na Svečanoj skupštini SHD održanoj 7. decembra 2022. godine ( https://www.shd.org.rs/index.php/svecana-2022).

Godišnje nagrade SHD najboljim diplomiranim studentima za izuzetan uspeh u toku studija dodeljene su sledećim studentima:

  • Sofiji Milovanović, TF, prosek 10
  • Verici Grković, PMF, prosek 10
  • Nađi Štetin, PMF, prosek 10
(više…)

Svečana skupština Srpskog hemijskog društva

U sredu, 7.12.2022. godine će u zgradi SANU u Beogradu biti održana Svečana skupština Srpskog hemijskog društva, a nakon nje koktel.

S obzirom na to da ove godine obeležavamo veliki jubilej, 125 godina od osnivanja Društva, pozivam zainteresovane kolege da posle skupštine i koktela posete Zbirku velikana srpske hemije na Hemijskom fakultetu (HF) u Beogradu. U dogovoru sa kolegama sa HF biće organizovano stručno vođenje u 15h, sa polaskom ispred SANU.

Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta,
predsednik SHD-HDV

O reformi nastave hemije. Zašto je hemija važna? – Prof. dr. Dragica Trivić

U emisiji Korak ka nauci Radio Beograda  gostovale su prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka Hemije Vesna M. Mitrović iz Trgovačke škole u Beogradu.

Njihovo gostovanje možete poslušati na ovom linku: https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

Prof. dr Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik SHD, Aleksandar Đorđević, istraživač-saradnik sa Instituta za opštu i fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, i Vidak Raičević, istraživač-saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, bili su gosti u emisiji Korak ka nauci Radio Beograda.

Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0