Aktuelnosti

Sastanak Sekcije za materijale, predavanje prof. dr Ivan Krakovský

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će prof. dr Ivan Krakovsky sa Departmana za Fiziku Makromolekula, Fakulteta za Fiziku i Matematiku, Karlovog Univerziteta u Pragu, održati predavanje pod nazivom “Structure of Hydrogels Investigated by Small-Angle Neutron Scattering “.

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 05.11.2018. godine, u 12 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Biografija predavača se nalazi u prilogu.

Srdačno,

Doc. Dr Ivan Ristić, predsednik Sekcije za materijale SHD-HDV

Priložene datoteke

Zapisnik sa sastanka Sekcije za materijale

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA MATERIJALE

ZAPISNIK

sa sastanka Sekcije za materijale u okviru Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine koji je održan u ponedeljak, 24.09.2018. godine u 12 sati u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Za sastanak je predložen sledeći

DNEVNI RED

  1. Predavanje Dr Milene Špirkove sa Instituta za hemiju makromolekula, češke Akademije nauka, pod nazivom: “Waterborne polyurethane dispersions, flms and nanocomposites”
  2. Izbor novog rukovodstva Sekcije za materijale
  3. Razno

koji je jednoglasno usvojen.

(više…)

Prijava za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije

Poštovani,

Prijave za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije su otvorene! Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakta je 25. septembar 2018. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular za 6. Konferenciju mladih hemičara Srbije

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije biće održana u subotu, 27. oktobra 2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Naučna saopštenja pokrivaju deset tematskih oblasti:
– Biohemija i biotehnologija,
– Hemijska analiza,
– Hemijska sinteza,
– Hemija makromolekula i nanotehnologije,
– Hemija u nastavi,
– Hemija hrane,
– Industrijska i primenjena hemija,
– Nauka o materijalima,
– Medicinska hemija,
– Teorijska hemija.

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji.

Organizacioni odbor Šeste konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Lazić

Vuk Filipović

Života Selaković

Sastanak Analitičke sekcije, Analiza umetničkih dela-original ili falsifikat?

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u četvrtak 31. 05. 2018. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predavanje dr Daniele Korolija Crkvenjakov, vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – Analiza umetničkih dela – original ili falsifikat?
  1. Razmena mišljenja

Sastanak će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, u predavaonici 14/V sa početkom u 12.00 časova.

Molimo da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović

Priložene datoteke