Svečana skupština Srpskog hemijskog društva

U sredu, 7.12.2022. godine će u zgradi SANU u Beogradu biti održana Svečana skupština Srpskog hemijskog društva, a nakon nje koktel.

S obzirom na to da ove godine obeležavamo veliki jubilej, 125 godina od osnivanja Društva, pozivam zainteresovane kolege da posle skupštine i koktela posete Zbirku velikana srpske hemije na Hemijskom fakultetu (HF) u Beogradu. U dogovoru sa kolegama sa HF biće organizovano stručno vođenje u 15h, sa polaskom ispred SANU.

Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta,
predsednik SHD-HDV

O reformi nastave hemije. Zašto je hemija važna? – Prof. dr. Dragica Trivić

U emisiji Korak ka nauci Radio Beograda  gostovale su prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka Hemije Vesna M. Mitrović iz Trgovačke škole u Beogradu.

Njihovo gostovanje možete poslušati na ovom linku: https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

Prof. dr Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik SHD, Aleksandar Đorđević, istraživač-saradnik sa Instituta za opštu i fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, i Vidak Raičević, istraživač-saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, bili su gosti u emisiji Korak ka nauci Radio Beograda.

Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

Jubilej Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF – 60 godina postojanja i uspešnog rada

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u 2022. godini slavi svoj jubilej – 60 godina postojanja i uspešnog rada. Zaposleni su ponosni na uspehe tokom proteklih šest decenija, tokom kojih se Departman kontinualo razvijao i obrazovao stručnjake iz hemije, biohemije i zaštite životne sredine, stručnjake, visoko cenjene u našoj zemlji i svetu, a takođe i na naučna dostignuća, saradnju sa privredom i promociju nauke i obrazovanja.

Ostvarenja zaposlenih i napredovanje Departmana pokazali su da su ispunjene vizija i misija osnivača, da su razmišljanja o budućnosti utemeljena u prošlosti, a da su zaposleni svesni da je savremena misija svih, osim obrazovnog dela, takođe i naučna diplomatija.

Reforma nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju, reformu koja bi bila na korist učenika, ali i pojedinaca i celog društva.  

Fond časova hemije u srednjim školama se kontinualno smanjuje, naročito u srednjim stručnim školama i na društvenim smerovima u gimnazijama. Takođe se smanjuje broj stručnih predmeta baziranih na hemiji, koje mogu da predaju hemičari. Kao opšteobrazovni predmet Hemija učenicima treba da pruži znanja potrebna za svakodnevni život u savremenom svetu, u kojem su okruženi hemijskim proizvodima. Takođe predstavlja osnovu za stručne predmete i omogućava učenicima nastavak školovanja.  Shodno tome, učenici nakon završavanja srednje stručne škole po planovima i programima sa smanjenim fondom časova hemije imaju znanja iz hemije nedovoljna za kompetentno bavljenje strukom, dok učenici gimnazija imaju nedovoljno poznavanje hemije studije na kojima se izučava hemija.  (više…)

58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva -125 godina postojanja i rada Društva

58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva i obeležavanje 125 godina postojanja i rada Društva će biti održano 9. i 10. juna 2022. godine, u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu i u zgradi Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Učesnici iz zemlje i regiona će prezentovati i diskutovati rezultate svojih novih istraživanja iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije.
Naučni program Savetovanja odvijaće se u vidu plenarnih predavanja, predavanja po pozivu, usmena i posterska saopštenja.

Rok za prijavu i slanje apstrakata radova: 15. maj 2022.
Obaveštenja o prihvatanju radova: do 27. maja 2022.
Rok za uplatu kotizacije: 1. jun 2022.
Apstrakt i prijavni list šalju se na mejl adresu: shd58@chem.bg.ac.rs

Uputstvo za pripremu apstrakta, kao i template za apstrakt i prijavni list možete pronaći na internet stranici http://www.chem.bg.ac.rs/shd58
Detaljnije informacije o održavanju Savetovanja možete pronaći na internet stranici http://www.chem.bg.ac.rs/shd58