Izveštaj sa Skupštine SHD-HDV, 3.3.2022.

Na početku Skupštine prof. dr Jasna Adamov je održala predavanje pod nazivom „Greške i nedoumice u upotrebi hemijskog jezika“. Prisutni članovi su učestvovali u diskusiji o potrebi za usklađivanjem hemijskih izraza na srpskom jeziku i praćenjem smerinica IUPAC-a i saglasili se bi trebalo da se formira radna grupa, koja bi se bavila ovom problematikom.

(više…)

Sastanak sekcija SHD-HDV u petak, 11.2.2022. u 12h

Poštovane kolege, članovi Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine,

Pozivam vas da prisustvujete sastanku sekcija Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV), koji će se održati u petak, 11.2.2022. godine u 12h. Za sastanak predlažem sledeći dnevni red:

  1. Kratak izveštaj rukovodstva o radu društva, sekcija i podružnica u prethodnom periodu
  2. Izbor predsednika i sekretara sekcija u kojima je to potrebno
  3. Plan rada sekcija i društva
  4. Razno

Sastanak će se održati preko ZOOM platforme. Podaci o sastanku su sledeći:

(više…)

Srpsko hemijsko društvo nagradilo najbolje studente školske 2020-21. godine

Srpsko hemijsko društvo (SHD) nagradilo je, pored ostalih, najbolje studente Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan uspeh postignut tokom 2020-21. godine. Spisak nagrađenih studenata nalazi se u izveštaju predsednika SHD, Prof. dr Dušana Sladića, na Svečanoj skupštini SHD održanoj 16. decembra 2021. godine (https://www.shd.org.rs/index.php/svecana-2021 ).

Godišnje nagrade SHD najboljim diplomiranim studentima za izuzetan uspeh u toku studija dodeljene su sledećim studentima: 

Sara Joksović, TF, prosek 10 

Nikola Radnović, PMF, prosek 10 
(više…)