Predavanje dr Igora Opsenice

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Igora Opsenice, redovnog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod naslovom

„Heterociklična jedinjenja kao platforma za razvoj biološki aktivnih jedinjenja“.

Predavanje će se održati u utorak, 28.2.2023. godine, sa početkom u 11 h u učionici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Biografija predavača i apstrakt predavanja dati su u prilogu.

Predavanje se održava u okviru Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV). 

Predsednik Sekcije,

Prof. dr Bojana Srećo Zelenović