Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV

Poštovane kolege, članovi SHD-HDV,

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

sazivam

godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV, koja će se održati u sredu, 05.04.2023. godine, u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa početkom u 14 časova

Predlog dnevnog reda:

1.    Otvaranje Skupštine

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine

3.    Predavanje: Prof. dr Snežana Maletić – Remedijacija zagađenih lokaliteta

4.    Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2022. godinu

5.    Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2022. godinu

6.    Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2022. godini

7.    Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje

8.    Plan rada Društva za 2023. godinu

9.    Finansijski plan za 2023. godinu

10.  Razno


Izveštaj sa prethodne skupštine i apstrakt predavanja sa biografijom predavača dati su u prilogu.

Napominjem da će posle Skupštine biti organizovana mala zakuska, na kojoj se mogu nastaviti diskusija i dogovori.

Takođe podsećam članove SHD-HDV da su učlanjenjem u SHD-HDV ujedno postali članovi SHD, EuChemS-a i IUPAC-a.

 Predsednik SHD – HDV,    

 dr Suzana Jovanović-Šanta

Priložene datoteke