Sastanak Sekcije za materijale, predavanje prof. dr Ivan Krakovský

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će prof. dr Ivan Krakovsky sa Departmana za Fiziku Makromolekula, Fakulteta za Fiziku i Matematiku, Karlovog Univerziteta u Pragu, održati predavanje pod nazivom „Structure of Hydrogels Investigated by Small-Angle Neutron Scattering “.

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 05.11.2018. godine, u 12 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Biografija predavača se nalazi u prilogu.

Srdačno,

Doc. Dr Ivan Ristić, predsednik Sekcije za materijale SHD-HDV

Priložene datoteke