Sastanak sekcije za katalizu

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA KATALIZU

poziva Vas da prisustvujete sastanku koji će se održati u četvrtak, 1. jun 2017.g., sa početkom u 13 časova u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad.
Predlaže se sledeći dnevni red:

  1. Predavanje master-inženjera Ferenca Martinovića pod nazivom: „Modelovanje nadkritične proizvodnje biodizela“
  2. Mogućnosti usavršavanja inženjera katalitičara na Univerzitetima u EU – a case study „SINCHEM“
  3. Izbor novog rukovodstva Sekcije za katalizu
  4. Razno

Predsednik Sekcije za katalizu,
Prof. dr Goran Bošković

Priložene datoteke