Sastanak Elektrohemijske sekcije Srpskog hemijskog društva

Petak, 23. septembar 2016. godine u 10.00 časova
Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Karnegijeva 4, III sprat

71st Annual Meeting of the
International Society of Electrochemistry
Beograd, 30. avgust – 4. septembar 2020.

Detaljnije informacije mogu se naći na adresi http://www.shd.org.rs/