Sastanak Analitičke sekcije 08. 02. 2019.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u petak 08. 02. 2019. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predavanje dr Sandre Jakšić, naučni saradnik Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”

                           MIKOTOKSINI I BEZBEDNOST HRANE

  1. Razmena mišljenja

Sastanak će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i žaštitu životne sredine u Novom Sadu, u predavaonici 14/V sa početkom u 11.00 časova.

Molimo da prisustvujete sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović

Novi Sad, 30. 01. 2019.

Priložene datoteke