Poziv na predavanje 3. jun 2016.

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuju predavanje:

N-glikom membranskih proteina i receptora za insulin i faktore rasta slične insulinu, izolovanih iz humane placente u različitim (pato)fiziološkim stanjima

predavača: dr Dragane Robajac

Institut za primenu nuklearne energije – INEP

Vreme: Petak 03. jun 2016. godine u 12 h

Mesto: Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad