Jubilej Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF – 60 godina postojanja i uspešnog rada

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u 2022. godini slavi svoj jubilej – 60 godina postojanja i uspešnog rada. Zaposleni su ponosni na uspehe tokom proteklih šest decenija, tokom kojih se Departman kontinualo razvijao i obrazovao stručnjake iz hemije, biohemije i zaštite životne sredine, stručnjake, visoko cenjene u našoj zemlji i svetu, a takođe i na naučna dostignuća, saradnju sa privredom i promociju nauke i obrazovanja.

Ostvarenja zaposlenih i napredovanje Departmana pokazali su da su ispunjene vizija i misija osnivača, da su razmišljanja o budućnosti utemeljena u prošlosti, a da su zaposleni svesni da je savremena misija svih, osim obrazovnog dela, takođe i naučna diplomatija.