Sastanak Analitičke sekcije, novembar 2014.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u utorak 04. 11. 2014. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Dr Stefano Ridolfi, diplomirani fizičar i naučnik u konzervaciji, Arsmensurae, Rim
  2. Dr Daniela Korolija, konzervator-restaurator Galerije Matice srpske i
  3. Dr Maja Gajić Kvašćev, dipl. fizičar, doktor tehničkih nauka, INN ‘Vinča’, Beograd

Analiza strukture i hemijskog sastava predmeta kulturne baštine savremenim fizičko-hemijskim metodama

Sastanak će se održati u predavaonici 1/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF u Novom Sadu sa početkom u 12.30 časova.

Molim da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE
Prof. dr Biljana Abramović