Privatnost podataka

Ovim dokumentom se postavljaju pravila o načinu korišćenja i zaštite informacija i podataka koja dajete na ovom veb-sajtu od strane Hemijskog Društva Vojvodine (u daljem tekstu HDV).
HDV se obavezuje da je privatnost Vaših podataka obezbedjenja. Ukoliko zatražimo od Vas odredjene podatke prilikom korišćenja ovog veb-sajta, obavezujemo se da će podaci biti korišteni samo u skladu sa ovim dokumentom.

HDV ima slobodu da ovaj dokument prepravi prema svojoj volji prilikom ažuriranja ove web stranice. Pozivamo Vas da proverite ovu stranicu ponekad kako bi mogli da proverite izmene i da li ste saglasni sa izmenama. Ovaj dokument je validan od 01.01.2011.

Šta preuzimamo od Vaših podataka?

HDV je u slobodi da preuzme sledeće informacije/podatke:

  • Ime i prezime.
  • Opis Vašeg posla i stepen obrazovanja.
  • Demografske informacije kao što su poštanski kod, lična interesovanja i razloge upotrebe ovog veb-sajta.
  • Druge informacije relevantne za upotrebu sadržaja veb-sajta, usluga i ponuda.

Kako se koriste informacije/podaci koje nam dajete?

Navedene informacije/podaci su nam potrebni kako bi što bolje razumeli Vaše potrebe i pružili Vam što bolju uslugu, a posebno radi sledećeg:

  • Vodjenje interne evidencije.
  • Radi unapredjivanja naših usluga i delatnosti.
  • Slanje povremenih promotivnih email-ova koji sadrže novosti, ponude, obaveštenja i vesti o aktivnostima HDV-a za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni.
  • Takodje podatke možemo koristiti da bi Vas kontaktirali u vezi istraživanja tržišta. Možemo Vas kontaktirati putem email-a, telefonom, faksom ili poštanskim putem. Povratne informacije možemo koristiti radi prilagodjavanja veb-sajta.

Sigurnost

HDV je obavezan da sve informacije/podatke drži u sigurnosti. Kako bi se sprečila neovlaštena upotreba, primenićemo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne sigurnosne mere koje prikupimo putem interneta.

Veze (linkovi) sa drugim stranicama

Naš veb-sajt sadrži veze (linkove) prema drugim veb-sajtovima (stranicama). Medjutim, kada koristite neke od veza (linkova) i napuštate naš veb-sajt, treba da znate da nemamo nikakvu kontrolu nad spomenutim drugim veb-sajtom (stranicom). Prema tome, nismo odgovorni za zaštitu i privatnost informacija/podataka koje nam Vi dajete dok posećujete druge linkove. Na njih se ne odnosi ovaj dokument. Za drugi veb-sajt morate pogledati njihov dokument o Privatnosti podataka (Privacy Policy).

Upravljanje Vašim informacijama/podacima

Možete izabrati da ograničite upotrebu Vaših informacija/podataka na sledeći način:

Ukoliko ste nam prethodno dali saglasnost za upotrebu vaših informacija/podataka kako je navedeno u odeljku “Kako se koriste informacije/podaci koje nam dajete?” možete nam poslati email o tome da želite da zabranite ili ograničite upotrebu od strane HDV-a.

Obavezujemo se da nećemo prosledjivati vaše informacije/podatke trećem licu bez vaše saglasnosti sa izuzetkom ukoliko Zakon potražuje informacije/podatke. Možemo koristiti informacije/podatke kako bi Vam poslali informacije o trećem licu za koje smatramo da su od koristi.

Ukoliko smatrate da neke od informacija ili podataka o Vama koje HDV poseduje su neispravne ili netačne, molimo Vas da nam pošaljete email sa ispravkama što pre na gore navedenu adresu. Obavezujemo se da ćemo odmah ispraviti netačne ili neispravne podatke.