Sastanak Sekcije za materijale SHD-HDV

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će dr Miroslav Cvetinov, docent sa Akademije Umetnosti, Univerziteta u Novom Sadu, održati predavanje pod nazivom „Karakterizacija meke materije metodom difrakcije X-zraka“.
Predavanje će biti održano u ponedeljak, 25.10.2019. godine, u 12 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Srdačno
Doc Dr Ivan Ristić, predsednik Sekcije za materijale SHD-HDV

Priložene datoteke