Sastanak Sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 13. april 2017. godine, sa početkom u 12 časova u amfiteatru 3 Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

  1.  Predavanje dr Jelene Janković iz Instituta za primenu nuklearne energije – INEP: “Siva zona dijagnostike karcinoma štitne žlezde: molekulski markeri kao pomoćni alat”
  2. Predavanje dr Miloša Šunderića iz Instituta za primenu nuklearne energije – INEP: “Uloga IGF sistema u procesu starenja”
  3. Diskusija
  4. Razno

Biografije predavača i izvodi radova se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

Dr Suzana Jovanovic-Šanta