Sastanak Sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 8. februar 2018. godine, sa početkom u 12 h u predavaonici 1/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

  1. Predstavljanje iskustava studenata biohemije i hemije PMF u Novom Sadu, učesnika Letnje škole hemije u Gracu tokom leta 2017. godine i rezultata istraživanja u kojima su učestvovali tokom svog boravka u Gracu. Studenti koji će prezentovati svoje rezultate i iskustva su: Nikolina Todorović, Jelena Gagić, Dajana Petrović, Iso Marić, Timea Hegediš i Bojan Kopilović.
  2. Obaveštavanje studenata PMF u Novom Sadu o konkursu za Letnju školu hemije u Gracu
  3. Razno

Izvodi radova i biografije studenata-predavača se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV
dr Suzana Jovanovic-Šanta

Priložene datoteke