Sastanak sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 23. novembar 2017. godine, sa početkom u 13 h u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

  1. Predavanje dr Aleksandra Dekanskog sa IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu “Kako prezentovati naučne rezultate i recenzirati naučni rad?
  2. Diskusija
  3. Obaveštavanje o Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnom sektoru
  4. Razno

Biografija predavača i izvod rada se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

dr Suzana Jovanovic-Šanta

 

Priložene datoteke