Sastanak organske sekcije, mart 2015.

SHD – HEMIJSKO DRUŠTVO VOJVODINE
Sekcija za organsku hemiju
Trg. D. Obradovića 3
Novi Sad
Tel.: +381 21 485 2773

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Organske sekcije koji će se održati u četvrtak 05. 03. 2015. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predavanje – Prof. Dr Nenad L. Ignjatović, dipl. ing. Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti

„Nano-bio nauka čestica kalcijum fosfata: Male čestice – velika korist“

Sastanak će se održati u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa početkom u 12,00 časova.

Molimo vas da prisustvujete ovom interesantnom predavanju.

Predsednik Sekcije
Prof. Dr. Janoš Čanadi