Sastanak Organske sekcije, decembar 2014.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Organske sekcije koji će se održati u petak 26. 12. 2014. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. MSc Miloš Matković, PhD student, Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

„Bioinformatički pristup izučavanju mehanizma aktivacije G protein-kuplovanih receptora u svrsi dizajniranja novih lekova“

Sastanak će se održati u predavaonici 2/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF u Novom Sadu sa početkom u 12,00 časova.

Molim da prisustvujete ovom sastanku.

SHD – HEMIJSKO DRUŠTVO VOJVODINE
Sekcija za organsku hemiju
Trg D. Obradovića 3
Tel.: 485 2773

PREDSEDNIK SEKCIJE
Prof. dr Janoš Čanadi