Sastanak analitičke sekcije, maj 2014.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u četvrtak 15.05.2014. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Daniela Korolija, restaurator Galerije Matice srpske:
    ispitivanja umetničkih materijala i tehnika na ikonostasu manastira krušedol fizičko-hemijskim metodama

Sastanak će se održati u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF u Novom Sadu sa početkom u 13.00 časova.

Molim da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE
Prof. dr Biljana Abramović