Sastanak analitičke sekcije, januar 2014.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u petak 31. 01. 2014.  godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Sanja Dožić, dipl. hem. (PMF, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad): TERMOHROMIZAM I STABILNOST KOMPLEKSA KOBALTA(II)
  2. Nemanja Banić, dipl. hem. (PMF, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad): FOTORAZGRADNJA TIAKLOPRIDA PRIMENOM Fe/TiO2 KAO HETEROGENOG FOTO-FENTONSKOG KATALIZATORA
  3. Razmena mišljenja i druženje

Sastanak će se održati u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF u Novom Sadu sa početkom u 12.00 časova. Predavanja će trajati po 20 minuta uz dodatak od po 5 minuta za diskusiju.

Molim da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE
Prof. dr Biljana Abramović