Sastanak Analitičke sekcije, Analiza umetničkih dela-original ili falsifikat?

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u četvrtak 31. 05. 2018. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predavanje dr Daniele Korolija Crkvenjakov, vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – Analiza umetničkih dela – original ili falsifikat?
  1. Razmena mišljenja

Sastanak će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, u predavaonici 14/V sa početkom u 12.00 časova.

Molimo da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović

Priložene datoteke