sastanak Analitičke sekcije 25. 01. 2016.

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivate se da prisustvujete sastanku Analitičke sekcije koji će se održati u ponedeljak 25. 01. 2016. godine sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izbor sekretara Sekcije za analitičku hemiju
  2. Dr Tomas Kovalczuk, LECO Instrumente Plzen, Češka Republika  GCXGC−TOF MS – FAR BEYOND A ROUTINE TARGETED SCREENING LEVEL IN ENVIRONMENTAL AND FOOD SAFETY ANALYSIS
  3. Razmena mišljenja i druženje

Sastanak će se održati u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu sa početkom u 10.00 časova.

Molim da prisustvujete ovom sastanku.

PREDSEDNIK SEKCIJE

Prof. dr Biljana Abramović