Reforma nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju, reformu koja bi bila na korist učenika, ali i pojedinaca i celog društva.  

Fond časova hemije u srednjim školama se kontinualno smanjuje, naročito u srednjim stručnim školama i na društvenim smerovima u gimnazijama. Takođe se smanjuje broj stručnih predmeta baziranih na hemiji, koje mogu da predaju hemičari. Kao opšteobrazovni predmet Hemija učenicima treba da pruži znanja potrebna za svakodnevni život u savremenom svetu, u kojem su okruženi hemijskim proizvodima. Takođe predstavlja osnovu za stručne predmete i omogućava učenicima nastavak školovanja.  Shodno tome, učenici nakon završavanja srednje stručne škole po planovima i programima sa smanjenim fondom časova hemije imaju znanja iz hemije nedovoljna za kompetentno bavljenje strukom, dok učenici gimnazija imaju nedovoljno poznavanje hemije studije na kojima se izučava hemija. 

 U okviru i na inicijativu SHD je formirana Radna grupa za reformu nastave hemije. Radnu grupu čine nastavnici u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima. Timovi u okviru Radne grupe analiziraju planove i programe i predlažu njihove izmene. Objedinjene analize i predloge rukovodstvo SHD dostaviće na razmatranje Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS), čime će se pokrenuti inicijativa za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju.  

Pozivamo zainteresovane kolege da se uključe u ovu aktivnost SHD, te da se svi zajedno, u okviru svog stručnog društva, upustimo u borbu za status predmeta Hemija u školama, ali i za status hemije generalno! 

Osim što smo svesni potrebe za tim, takođe imamo i moralnu obavezu, s obzirom na to da Društvo ove godine obeležava 125. godišnjicu od osnivanja, a da je jedan od osnovnih zadataka SHD upravo promovisanje hemije.

U potvrdu toga navodimo reči prof. Sime Lozanića, jednog od osnivača SHD: 

Znanje hemijsko nužno je svakom čoveku jer svakoga

trenutka u životu našem na hemijske pojave nailazimo,

pa će nam bez znanja hemijskog ostati misteriozne;

i sam život naš drugo nije do produkt nekih fizičkih i hemijskih pojava, pa i toga radi, da bismo svesniji bili svoga života, nužno nam je znanje hemijsko.

 

Suzana Jovanović-Šanta,

predsednik SHD-HDV i koordinator Radne grupe za reformu nastave hemije