Prijava za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije

Poštovani,

Prijave za Šestu konferenciju mladih hemičara Srbije su otvorene! Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakta je 25. septembar 2018. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular za 6. Konferenciju mladih hemičara Srbije

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije biće održana u subotu, 27. oktobra 2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Naučna saopštenja pokrivaju deset tematskih oblasti:
– Biohemija i biotehnologija,
– Hemijska analiza,
– Hemijska sinteza,
– Hemija makromolekula i nanotehnologije,
– Hemija u nastavi,
– Hemija hrane,
– Industrijska i primenjena hemija,
– Nauka o materijalima,
– Medicinska hemija,
– Teorijska hemija.

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji.

Organizacioni odbor Šeste konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Lazić

Vuk Filipović

Života Selaković