Predavanje: Između organske sinteze i analize

Najava predavanja u okviru Sekcije za organsku hemiju Hemijskog Društva Vojvodine – SHD

Poštovani dragi hemičari, biohemičari, tehnolozi, farmaceuti i svi ostali zainteresovani,

U petak, 14. decembra 2018. godine u 12:30 časova, u predavaonici 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad) održaće se predavanje na temu:  „Između organske sinteze i analize: novi prirodni proizvodi iz etarskih ulja, njihovi derivati i analozi kao biološki aktivni agensi„.

Predavanje će održati profesor dr Niko Radulović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Predsednik Sekcije za organsku hemiju:
Dr Janoš Čanadi, redovni profesor

Priložene datoteke