Predavanje 24.06.2016

Dr Mariola Brycht, gostujući predavač CEEPUSIII network-a „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods“  sa Lodz Univerziteta, Poljska, držaće predavanje pod naslovom:

Mariola Brycht, Barbara Burnat, Sławomira Skrzypek „Voltammetric and corrosion studies of selected pesticides„.

Predavanje je zakazano za 24.06.2016. godine u 12 h u sali 14/V na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Predavanje se organizuje u okvirima pomenutog CEEPUSIII network-a i kao aktivnost Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine.

 

Predsednik Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine: dr Daniela Šojić, vanredni profesor

 

Rukovodioc CEEPUSIII network-a CIII-CZ-0212-09-1516 za R. Srbiju: dr Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány), vanredni profesor