Poziv na predavanje 21.12.2015.

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuju predavanje:

g protein-kuplovani receptori: korelacija između disocijacije, afiniteta i efikasnosti liganda

predavača: Miloša Matkovića

PhD studenta na Structural Biology, Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

Vreme: Ponedeljak, 21. decembar 2015. godine u 12 h

Mesto: Predavaonica 2/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,
Dr Suzana Jovanović-Šanta