Poziv na predavanje, Prof. dr Mladen Franko

Prof. dr Mladen Franko, gostujući profesor CEEPUSIII network-a „Education of Modem Analytical and Bioanalytical Methods“ sa Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija održaće predavanje pod naslovom „Novel Methods and Applications of Photothermal Techniques for Speciation Studies in Environmental Samples“.

Predavanje je zakazano za 19.02.2020. godine sa početkom u 13 h u sali 4/V na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Predavanje se organizuje u okvirima pomenutog CEEPUSIII network projekta i kao aktivnost Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine.

Predsednik Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine,
Dr Sanja Panić, naučni saradnik

Lokalni koordinator CEEPUSIII mreže
CIII-CZ-0212-13-1920 za UNS,
Dr Jasmina Anojčić, docent

Priložene datoteke