Poziv na predavanje 26. 01. 2016.

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Društvo za biohemiju i molekularnu biologiju Vojvodine organizuju predavanja:

Karakterizacija molekulskih vrsta specifičnog antigena prostate čoveka primenom imunoafinitetne hromatografije na čipu

predavača: dr Sanje Goč 

i

Izolovanje, karakterizacija i uloga kompleksa transferina sa vezujućim proteinom 3 za faktore rasta slične insulinu

predavača: dr Gorana Miljuša

Institut za primenu nuklearne energije – INEP

Vreme: Utorak 26. januar 2016. godine u 12 časova

Mesto: Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

Dr Suzana Jovanović-Šanta