Poruka predsednika društva

Zadovoljstvo i čast mi je da Vam poželim dobrodošlicu na sajt
SHD-Hemijskog društva Vojvodine.

Srpsko hemijsko društvo-Hemijsko društvo Vojvodine je nevladino i neprofitno udruženje u koje se slobodno i dobrovoljno udružuju hemičari i tehnolozi, farmaceuti, metalurzi, odnosno svi oni koji se bave hemijom i srodnim disciplinama, ili je hemija samo predmet njihovog interesovanja. Cilj udruživanja je ostvarivanje interesa u oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina i njihovog usklađivanja sa opštedruštvenim interesima. Udruženje funkcioniše u okviru Srpskog hemijskog društva, podržavajući ga u potpunosti i učestvujući u njegovim aktivnostima, ali preduzima i samostalne korake od interesa za svoje članove na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Informacije na ovom sajtu prvenstveno su namenjene članovima SHDHDV, a takođe i budućim članovima koji će naći interes da nam se pridruže i doprinesu ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Ovim putem pozivam sve zainteresovane, prvenstveno inženjere i hemičare iz privrede, profesore iz škola i studente da nam se pridruže.

Dobrodošli!