Izveštaj o radu u 2011. godini

Aktivnosti Srpskog-hemijskog društva Hemijskog društva Vojvodine tokom 2011. imaju svoj uobičajeni organizacioni i stručni karakter.
Društvo je zadržalo svoj okvirni broj članova. U kriznim vremenima, sa naglašenim odsustvom aktivnosti hemijske industrije upravo zbog stanja u toj industriji, ova stabilnost je bez sumnje uspeh. Podmladjivanje članstva iz redova novoangažovanih saradnika na naučnimnastavnim aktivnostima na Univerzitetu je postala praksa, ali postoji trend nepovezivanja starih članova nakon odlaska u penziju.

Internet sajt Društva na novoj adresi (https://hdv.org.rs/) je zaživeo, a njegov sadržaj se ažurira na mesečnom nivou. Treba više raditi na popularisanju ovakvog nečina obaveštavanja članstva, tako da kratki izveštaju sa posećenih konferencija postanu obaveza/dužnost svakog člana. U narednoj 2012. godini završiće se i stranica na engleskom jeziku tako da će sajt biti vidljiv i zainteresovanima iz inostranstva.

Nastavljena je u protekloj godini započeta inicijativa o formiranju bibliotečkog legata iz hemije/hemijskih tehnologija na univerzitetskoj biblioteci u Novom Sadu. Ideja je dobila stručnu podršku iz Biblioteke, a organizacija fonda, način prikupljanja knjiga, obeležavanje fonda, kao i način promovisanja darodavaca ostaju da se definišu nakon preseljenja Biblioteke u novu zgradu Rektorata.

U protekloj godini SHD-HDV izgubio je svog člana, višegodišnjeg predsednika i pregaoca do zadnjih dana, jednog od najviše citiranih naučnika iz oblasti prirodnih nauka i redovnog člana Vojvodjanske akademije nauka, Prof. Ferenca Gala. Povodom smrti Prof. Gala, Društvo je dalo oglas u dnevnim novinama, a u ime Društva na komemoraciji se od Prof. Gala oprostio Prof. Slavko Kevrešan.

U okviru obeležavanja medjunarodne godine hemije:

Na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 13.04.2011. održana su predavanja:

 1. Uloga hemije u razvoju ljudskog društva, Prof. Dr Slavko Kevrešan,
 2. Sredstva za zaštitu bilja, Prof. Dr Sanja Lazić,
 3. Sistem kontrole i plodnosti zemljišta osnov za racinalnu primenu djubriva, Prof. Dr Darinka Bogdanović,
 4. Upotreba biljnih regulatora rasta u voćarstvu, Prof. Dr Zoran Keserović, Biserka Milić, dipl. inž.-master, Dr Nenad Magazin.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Medjunarodna godina hemije obeležena je u okviru rada Kluba mladih hemičara. Klub je organizovao nekoliko interaktivnih radionica/predavanja:

 1. Budućnost vode: Anaerobni tretman – Prof. Dr Božo Dalmacija.
 2. Eksperimentalna biohemija kroz laboratoriju i kuhinju – doc. Dr Ivana Beara.
 3. Forenzička identifikacija osobe – Prof. Dr Slobodan Gadžurić.

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu Medjunarodna godina hemije obeležena je 06.04.2011. predavanjem:

Gorivne ćeliije – motori bez izduvnih gasova, dipl. inž. Ivan Stijepović

Iz delatnosti naučno – stručnog karaktera Društva rad se odvijao mahom po sekcijama. Potrebno je izdvojiti sledeće rezultate:

 1. Zaštita životne sredine i polimerni materijali, 19.01.2011. Predavač Prof. Dr Slobodan Jovanović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 2. NMR spectroscopy in characterization of organic solids – overview, 25.03.2011.
 3. Dynamics of multicomponent polymer systems: 1H-13C wide-line separation experiments and spin diffusion, 25.03.2011.
 4. Structure of multicomponent polymer systems: 1H-1H correlation experiments and spin diffusion, 30.03.2011.
 5. Structural characterization of inorganic aluminosilicate systems: role of water, 30.03.2011
  Za predavanja 2. do 5. je predavač Dr Jiri Brus, Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Praha, Czech Republic
 6. Polyurethane foam preparation and characterization“, 20.04.2011
 7. Polyurethane elastomer preparation and characterization“, 20.04.2011
  Za predavanja 6. i 7. predavač je Dr. Milena Spirkova, Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Praha, Czech Republic

U okviru Sekcije za katalizu održan je Mini simpozijum: Berlin – Szeged – Novi Sad Workshop in Catalysis sa sledećim predavanjima:

 1. Insights into the synthesis of colloidal nanoparticles and porous oxides as basis for a rational design of supported catalysts, Dr. Ralph Kraehnert, Technical University of Berlin, Germany
 2. Carbon nanotube based applications and EC projects at Szeged, Dr. Akos Kukovecz, University of Szeged, Hungary
 3. Catalysis and Reaction engineering of Oxidative Coupling of Methane in
  Fluidized-bed and Membrane Reactors: the prospects of industrial
  application, Dipl.Ing. Stanislav Jašo, Technical University of Berlin, Germany
 4. Catalyst metal-support interaction – a key factor governing CNT’s yield and properties,
  Dipl.ing. Sanja Ratković, University of Novi Sad, Serbia

U okviru sekcije za analitičku hemiju članovi Sekcije su uzimali učešće u sledećim aktivnostima:

 • U radu 49. Savetovanja Srpskog hemijsko društva 13-14. maja 2011. u Kragujevcu.
 • Sa svojim radovima na više regionalnih i medjunarodnih skupova.
 • U realizaciji projekta EU u okviru IPA Cross Border Co-operatin Programme „Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources“, kao i projekta u okviru SEE-ERA.NET PLUS, „Systems to reduce native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area“.
 • U realizaciji obrazovnog projekta CEEPUS II „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods“, za akademsku 2011/12. godinu, u koji je uključen Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru Nastavne sekcije, članovi Sekcije uzimali su učešće u sledećim aktivnostima

 • na seminarima i kursevima za usavršavanje profesora osnovnih i srednjih škola iz hemije i fizike sa teritorije AP Vojvodine, a koji su organizovani od strane Ministartsva za obrazovanje R Srbije.
 • U komisijama za revidiranje i donošenje novih nastavnih planova i programa iz nastave hemije, a koje su u nadležnosti MON R Srbije.
 • Na naučnim skupovima iz andragogije sa temama o obrazovanju iz hemije.
 • Na naučnim skupovima iz oblasti zaštite okoline, sa temama koje se tiču obrazovanja iz hemije.

U okviru Sekcije za organsku hemiju održano je jedno predavanje:
Elektroorganska hemija: anodno generisanje halogena u organskoj sintezi, Prof. Dr Rastko Vukićević, Univerzitet u Kragujevcu.

Podružnica SHD u Vršcu održala je 07.04.2011. sledeća predavanja:

 1. Zaštita životne sredine i polimerni materijali, Prof. R Slobodan Jovanović.
 2. Upravljanje otpadom i reciklaža otpada od plastične ambalaže na teritoriji opštine Vršac.

Predsednik SHD-HDV

Goran Bošković