Izborna sednica Skupštine SHD-HDV za 2017. godinu

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Izbornu sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati u sredu 22. 02. 2017. godine sa početkom u 15 sati na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u predavaonici 14 na V spratu

 

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Marijana Ačanski – Autentičnost različitih vrsta brašna i kontrola kvaliteta pekarskih proizvoda primenom GCMS sistema i multivarijantne analize
 5. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 6. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2016. godinu
 7. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2016. godinu
 8. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini
 9. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 10. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 11. Izbor organa SHDHDV
 12. Plan rada Društva za 2017. godinu
 13. Finansijski plan za 2017. godinu
 14. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 5.
 15. Razno

 

Novi Sad, 20. 02. 2017.

 

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se skroman koktel

 

Predsednik SHD – HDV

Daniela Šojić