Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV, koja će se održati
onlajn preko ZOOM aplikacije u četvrtak, 03.03.2022. godine, sa početkom u 13 časova

Predlog dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Predavanje: Prof. dr Jasna Adamov – Greške i nedoumice u
upotrebi hemijskog jezika
4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2021. godinu
5. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2021. godinu
6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2021. godini
7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
8. Plan rada Društva za 2022. godinu
9. Finansijski plan za 2022. godinu
10. Razno

Novi Sad, 01.03.2022.