Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 27.02.2020.

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati u četvrtak, 27.02.2020. godine sa početkom u 15 sati 

u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Olivera Stamenković – Mogućnosti unapređenja proizvodnje biodizela
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2019. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2019. godinu 
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2019. godini 
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2020. godinu 
 10. Finansijski plan za 2020. godinu
 11. Razno 

Novi Sad, 20.02.2020.

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta.

Predsednik SHD – HDV

Dr Sanja Panić

Priložene datoteke