Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 26.02.2018.

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati 26.02.2018. godine sa početkom u 15 sati

u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Marina Šćiban – Uticaj ostataka sredstava za održavanje higijene na vode
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2017. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2017. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2017. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2018. godinu
 10. Finansijski plan za 2018. godinu
 11. Usvajanje delegiranih predstavnika SHD-HDV za Predsedništvo i Upravni odbor SHD
 12. Razno

Novi Sad, 19.02.2018.

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta

 

Predsednik SHD – HDV   

dr Sanja Panić

Priložene datoteke