Godišnja sednica Skupštine SHD-HDV 24.02.2016

Na osnovu člana 12 Statuta SHD-HDV

SAZIVAM

Godišnju sednicu Skupštine SHD-HDV koja će se održati 24. 02. 2016. godine sa početkom u 15 sati u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Predlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Janoš Čanadi – Strukture, reakcije i NMR spektroskopija
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2015. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2015. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2015. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2016. godinu
 10. Finansijski plan za 2016. godinu
 11. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 3.
 12. Osnivanje Podružnice SHD–HDV u Vrbasu
 13. Razno

Novi Sad, 18. 02. 2016.                               

Napomena: nakon sednice Skupštine održaće se skroman koktel u Sali za sednice Tehnološkog fakulteta

Predsednik SHD – HDV

Daniela Šojić