Festival nauke 2012.

Dan sa naučnicima

Drage kolege,

Pozivamo Vas da se i ove godine pridružite najvećoj promociji nauke u Novom Sadu i da uzmete aktivno učešće u Festivalu Nauke u Novom Sadu 2012, koji će se održati 12. i 13. maja ove godine.

U želji da smanji jaz između naučnika i stanovništva, Festival Nauke u Novom Sadu ove godine želi da odabranim pojedincima omogući ekskluzivnu priliku da zavire „iza kulisa nauke“ i provedu dan sa naučnicima u okviru naučnih Instituta i laboratorija.

Novi sadržaj Festivala, pod nazivom „Dan sa naučnicima“ osmišljen je kao konkurs koji bi određenom broju naših odraslih sugrađana omogućio da u trajanju od nekoliko sati posete neki od vodećih naučnih Instituta ili laboratorija, da nauče više o delatnostima institucije, naučnim problemima kojima se institucija bavi, da uživo vide laboratorije i eksperimente, i razgovaraju sa naučnicima. Posetioci de biti odabrani na osnovu prijava na Konkurs koji će Festival raspisati na osnovu Vaših prijava.

Predviđeno je da grupe posetilaca budu male, oko desetak ljudi, te da traju oko 3 sata. Predviđeno je se ukupno organizuju samo jedna ili dve posete istoj institucij (po jedna u subotu 12. maja i nedelju 13. maja, ili samo jedna u toku ova dva dana). Broj institucija/laboratorija nije ograničen.

Ovom prilikom želimo da vas pozovemo da otvorite vrata svog Instituta/laboratorije i budete domadin u aktivnosti „Dan sa naučnicima“ u okviru Festivala Nauke u Novom Sadu 2012.

Prijava aktivnosti

Prilikom prijavljivanja molimo vas da posebno obratite pažnju na sledeće segmente:

Sadržaj

Sadržaj koji prijavljujete treba da bude dovoljno stručan da predstavlja rad Vaše institucije/ laboratorije ali da u isto vreme može da bude prezentovan na način razumljiv nestručnim posetiocima. Organizator Festivala će Vam rado pomodi u osmišljavanju što dostupnijeg načina da prezentujete rad svoje institucije/laboratorije, ali takođe zadržava pravo da ne prihvati prijavu sadržaja za koje smatra da su neprimereni za Festival.

Promo tekst

Promo tekst sa opisom sadržaja koji će biti prezentovani tokom posete naći će se na sajtu Festivala i u pratedem štampanom materijalu i imaju za cilj da promoviše rad Vaše institucije/laboratorije. Molimo da nam ovaj tekst dostavite popunjavanjem prijave. Naslov i tekst treba da budu što zvučnijii interesantniji i time privuku pojedince da konkurišu da budu baš oni izabrani za ekskluzivnu posetu Vašoj instituciji. Ukoliko tekst i naslov koji predlažete nije dovoljno adekvatan, Organizator će ga prilagoditi na odgovarajući način.

Opis aktivnosti

Dodatni opis sadržaja koji de biti predstavljen (za internu upotrebu Organizatora da bolje razumeju predloženi sadržaj – opis naučnog fenomena, naučni / tehnički rečnik, procedure, eksperimenti koji će biti prikazani itd. npr. Cilj eksperimenta je da ispita XX naucni fenomen, zakon, da približi tehničku realizaciju XZ postrojenja…)

O učesnicima

Prijavljen broj učesnika i majice po specifikaciji se ne mogu menjati nakon poslate prijave, stoga voditi računa da se ovi podaci navedu precizno.
Popunjenu prijavu poslati na adresu
. Krajnji rok za prijavu radionica je 23.3.2012. Molimo Vas da ispoštujete ovaj rok jer nas nakon prijave čeka još puno posla i usklađivanja do konačne forme. U nadi da ćemo ostvariti uspešnu saradnju i ove godine.

Radionice

U svetlu platforme Evropske Unije Horizon 2020 generalna tema Festivala de ove godine biti VELIKI IZAZOVI 2020 sa idejom da se poseban naglasak stavi na teme od opšteg značaja:

  • Hrana
  • Energija
  • Zdravlje
  • Klimatske promene
  • Globalizam
  • Multikulturalizam
  • Inovacija

S tim u vidu, pozivamo Vas da predložite kreativne i interaktivne radionice koje će približiti posetiocima Festivala ulogu i doprinos vaših Fakulteta i Institucija ovim globalnim izazovima. Teme radionica nisu ograničene na gore navedene.

Prijava radionica

Obzirom da je ovo već četvrti put da se Festival Nauke održava u Novom Sadu, smatramo da je izuzetno važno da našim sugrađanima prikažemo nove, sveže sadržaje. Posebno Vas pozivamo da kroz više manjih ekperimenata (radionica) povezanih u celinu prikažete jednu oblast nauke i publici ispričate jednu celovitu priču. Da bi se povedalo učešće posetilaca i njihova uloga promenila sa posmatrača na aktivnog učesnika u eksperimentima, predlažemo da za određene starosne grupe osmislite štampani materijal, upitnike, zadatke i slično, na koje posetioci treba da nađu odgovore učestvujući na Vašoj radionici.

Radionice se prijavljuju popunjavanjem priložene prijave i slanjem na adresu
Krajnji rok za prijavu radionica je 23.3.2012.
Molimo Vas da ispoštujete ovaj rok jer nas nakon prijave radionice čeka još puno posla i usklađivanja do konačne forme radionice koju prijavljujete. Molimo Vas da posebno obratite pažnju na sledeće segmente:

Sadržaj radionice

Radionice i postavke koje prijavljujete treba da budu namenjene širokoj publici najopštijeg obrazovanja i prezentovane tako da budu razumljive i nestručnoj publici. Radionica može biti namenjena samo određenoj starosnoj grupi. To znači da ukoliko želite da predstavitie direktne rezultate vašeg naučno-istraživačkog rada, oni moraju biti prilagođeni za ovakav događaj. Organizator Festivala će vam rado pomodi u osmišljavanju što dostupnijeg načina da prezentujete svoju radionicu, ali takođe zadržava pravo da ne prihvati prijavu radionica za koje smatra da su neprimerene za Festival.

Promo tekst radionice

Promo naziv i promo tekst radionice koje treba da popunite u prijavi naći će se na sajtu Festivala i u pratećem štampanom materijalu i imaju za cilj da promovišu sadržaj Vaše radionice. To znači da naslov i tekst treba da budu što zvučniji, zabavniji i privlačniji za prosečnog čitaoca, te samim tim da ne sadrže puno stručnih termina već nešto što će privući interesovanje i pažnju publike. Ukoliko tekst i naslov koji predlažete nije dovoljno adekvatan, Organizator će ga prilagoditi na odgovarajući način.

Opis radionice

Dodatni opis sadržaja postavke (za internu upotrebu organizatora da bolje razumeju eksperiment) – opis naučnog fenomena, naučni / tehnički rečnik. Npr. Cilj eksperimenta je da demonstrira XX naucni fenomen, zakon, da približi tehničku realizaciju XZ postrojenja…

Potrebe

Stolovi i panoi za postere su istih veličina kao i prethodnih godina. Ako niste sigurni da li vam dimenzije odgovaraju molimo Vas da kontaktirate Organizatora.
Plazma ekrani će biti obezbeđeni samo za radionice kojima su neophodni. Prikazivanje Power-Point prezentacije nekog izlaganja/predavanja se NE SMATRA neophodnim. Organizator zadržava pravo da ne odobri nabavku Plazma ekrana za radionice u kojima je procenjeno da nisu neophodni. Takođe, imajte u vidu da slika koja se prikazuje na plazma ekranima NE SME biti STATIČNA. Ukoliko imate potrebu za prikazivanjem slike koja je dugo statična kontaktirajte organizatora da bi Vam umesto plazme obezbedili LCD ekran. Takođe, imajte u vidu da će plazma ekrani najverovatnije biti priključivani na računare putem HDMI ili DVI priključka te obezbediti računar koji to podržava.

Prijavljen broj učesnika i majice po specifikaciji se ne mogu menjati nakon poslate prijave radionice, stoga voditi računa da se ovi podaci navedu precizno.
Panoi za postere de biti obezbeđeni u cilju postavljanja ilustracija i tekstova koji dodatno pomažu u razumevanju fenomena predstavljenih u okviru radionice. Panoi NISU NAMENJENI za izlaganje stručnih, NAUČNIH RADOVA i NAUČNIH POSTERA.
Sredstva za finansiranje rekvizita specifičnih za radionice (npr. hemikalije, epruvete i sl) obezbedide same Institucije, dok će opšte potrebe (radne površine, plazma ekrani i sl) obezbediti Organizator.

Forum “rešimo zajedno”

Ove godine Festival Nauke u Novom Sadu posebno želi da istakne probleme koji danas izgledaju nepremostivi, koji utiču na ceo svet, a koji mogu biti rešeni razvojem nauke i tehnike. Na primer, u grupu ovakvih problema spadaju klimatske promene ili rak. Kroz novi sadržaj „Rešimo zajedno“ želja nam je da redefinišemo ove probleme kao izazov ili priliku za radikalno razmišljanje, kao šansu da se svet poboljša naučnim prodorima i naprednom tehnologijom. Želja nam je podstaknemo posetioce na razmišljanje, na vizionarske ideje za rešenje postavljenih problema.

Sadržaj „Rešimo zajedno“ je zamišljen kao radni forum u trajanju od 1.5-3 sata na kom istraživači UNS u prvih 10-15 minuta predstave konkretni problem iz svoje naučne oblasti i dosadašnje napore da se on reši (npr. lečenje određene bolesti, globalna nestašica vode i hrane, transport, genetski inženjering, itd). Istraživač je moderator koji treba da podstakne učesnike foruma (posetioce Festivala) da prvo u potpunosti shvate problem, a zatim da o njemu diskutuju i predlažu moguda rešenja. Predložena rešenja mogu biti konvencionalna, ali iI radikalna i potencijalno vizionarska, inspirisana nesvakidašnjom interakcijom istraživača i nenaučne publike.

Pozivamo sve istraživače UNS da predlože teme za forum „Rešimo zajedno“, približe svoju naučnu oblast posetiocima i podstaknu ih na razmišljanje. Tema se prijavljuje popunjavanjem priložene prijave. Obzirom da su u pitanju i dalje nerešeni problemi i da je krajnji cilj ovakvog foruma inspirisanje društva u potrazi za njihovim rešenjima, radikalna rešenja i tehnologije koje de biti diskutovane mogu da budu na granici fantastike što se tiče danas raspoloživih tehnologija ali treba da sadrže viziju da bi u bududnosti takvo rešenje moglo postati realnost.

Popunjenu prijavu poslati na adresu . Krajnji rok za prijavu je 23.3.2012. Organizator će izvršiti izbor prijavljenih tema koje će biti predstavljene na ovogodišnjem Festivalu Nauke u Novom Sadu. Molimo Vas da ispoštujete dati rok jer nas nakon prijave čeka još puno posla i usklađivanja do konačne forme. U nadi da ćemo ostvariti uspešnu saradnju i ove godine.

Srdačano Vas pozdravljamo,
Dr Tijana Prodanović – Programski koordinator Festivala
Prof. Dr Vesna Crnojević-Bengin – Direktor Festivala