ČETVRTA KONFERENCIJA MLADIH HEMIČARA SRBIJE

Uputstvo i prijava, kao i detaljnije informacije mogu se naći na adresi http://www.shd.org.rs/