58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva -125 godina postojanja i rada Društva

58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva i obeležavanje 125 godina postojanja i rada Društva će biti održano 9. i 10. juna 2022. godine, u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu i u zgradi Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Učesnici iz zemlje i regiona će prezentovati i diskutovati rezultate svojih novih istraživanja iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije.
Naučni program Savetovanja odvijaće se u vidu plenarnih predavanja, predavanja po pozivu, usmena i posterska saopštenja.

Rok za prijavu i slanje apstrakata radova: 15. maj 2022.
Obaveštenja o prihvatanju radova: do 27. maja 2022.
Rok za uplatu kotizacije: 1. jun 2022.
Apstrakt i prijavni list šalju se na mejl adresu: shd58@chem.bg.ac.rs

Uputstvo za pripremu apstrakta, kao i template za apstrakt i prijavni list možete pronaći na internet stranici http://www.chem.bg.ac.rs/shd58
Detaljnije informacije o održavanju Savetovanja možete pronaći na internet stranici http://www.chem.bg.ac.rs/shd58