54. SAVETOVANjE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA i 5 Konferencija mladih hemičara Srbija

120 godina SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U godini jubileja zajednički skup
54. savetovanje Srpskog hemijskog društva i 5. konferencija mladih hemičara Srbije
je posvećen proslavi 120 godina od osnivanja Društva

Cilj 54. Savetovanja Srpskog hemijskog društva je, kao i svake godine, prezentacija i diskusija novih rezultata hemičara Srbije i zemalja u okruženju iz oblasti hemije, tehnologije i metalurgije. Naučni program će kroz plenumski rad održavati karakter prethodnih Savetovanja i odvijaće se kroz:

  1. Plenarna predavanja
  2. Predavanja po pozivu
  3. Sekcijska predavanja
  4. Usmena saopštenja, Naučni odbor Savetovanja je nakon recenziranja podnetih radova odabrao određeni broj radova za usmena saopštenja, dok će ostali učesnici svoje radove prezentovati kao:
  5. Posterska saopštenja

Poseban žiri će na osnovu originalnosti, kvaliteta eksperimentalnih rezultata, kao i jasnoće prezentacije odabrati tri najbolja posterski saopštena Rada kojima će biti dodeljena IUPAC-ova nagrada.

Savetovanje je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Za više informacija posetite http://www.shd.org.rs/54SHD/