59. Саветовање

Српског хемијског друштва


Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 1. и 2. јун 2023. године


Почетна Награде Галерија Спонзори Контакт

Финални програм

59. Саветовање Српског хемијског друштва биће одржано 1. и 2. јуна 2023. године, у згради Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, на Департману за математику и информатику. Учесници из земље и региона ће презентовати и дискутовати нове резултате својих истраживања из различитих области хемије и технологије. Научни програм ће обухватити пленарна предавања, предавања по позиву, усмена и постерска саопштења.

Програм Саветовања обухвата следеће научне области:

АХ - Аналитичка хемија
БХ - Биохемија
ЕХ - Електрохемија
ЗХ - Зелена хемија
МХ - Медицинска хемија
НИХ - Настава и историја хемије
НХ - Неорганска хемија
ОХ - Органска хемија
ТХ - Теоријска хемија
ФХ - Физичка хемија
ХЖС - Хемија животне средине
ХИ - Хемијско инжењерство
ХТМ - Хемија и технологија материјала
ХТХ - Хемија и технологија хране

Финални програм

Четвртак, 1. јун
09:00-13:00 Регистрација и постављање постера
10:00-10:15 Свечано отварање Саветовања СХД
10:15-11:45 Сесија 1
Председавајући: Душан Сладић
10:15-11:00
ПП-1
Нивес Галић, Природно-математички факултет, Универзитет у Загребу, Хрватска
Супрамолекулски комплекси лека и циклодекстрина повећане функционалности
11:00-11:45
ПП-2
Јадранка Блажевска Гилев, Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопље, Република Македонија
Аблативно наношење полимерних композита индуковано ИЦ ласером
11:45-12:15 Пауза за кафу
12:15-13:30 Сесија 2
Председавајући: Душанка Милојковић Опсеница
12:15-12:45
ППП-1
Славко Раденковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Нови изазови у модерној теорији хемијске везе
12:45-13:15
СП-1
Лука Михајловић, Analysis доо, Београд – представљање спонзора
Протеомика ћелије
13:15-13:30
СП-2
Стефан Николић, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду – представљање пројекта
Комплекси метала природно инспирисаног склопа функционализовани за цитотоксичну и каталитичку активност (MET-EFFECT)
13:30-15:00 Постерска сесија 1 и пауза за ручак
(НХ, АХ, ТХ, ХЖС, ЕХ, ФХ)
15:00-17:45 Сесија 3
Председавајући: Драгица Тривић
15:00-17:00
ПД
Панел дискусија
Проблеми наставе хемије у доуниверзитетском и универзитетском образовању и како их превазићи
17:00-17:45 Усмена саопштења
17:00-17:15
УС-1
Весна Милановић Маштраповић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Како ученици гимназије тумаче и интегришу различите нивое представљања структуре, својстава и промена супстанци?
17:15-17:30
УС-2
Биљана Томашевић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Радионица за унапређивање разумевања карактеристика асинхроног и синхроног онлајн учења код наставника хемије
17:30-17:45
УС-3
Олгица Недић, Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП), Универзитет у Београду
Ко публикује у часопису Journal of the Serbian Chemical Society?
19:00 Свечана вечера у ресторану Aquadoria
Петак, 2. јун
09:00-13:00 Регистрација
10:00-11:30 Сесија 4
Председавајући: Дејан Опсеница
10:00-10:45
ПП-3
Ержебет Мерњак (мађ. Erzsébet Mernyák), Факултет за природне науке и информатику, Универзитет у Сегедину, Мађарска
Модерни хемијски и биохемијски приступи за идентификацију стероидних агенаса са антиканцерским деловањем и способношћу превазилажења отпорности на лекове
10:45-11:30
ПП-4
Анита Босак, Институт за медицинска истраживања и медицину рада, Загреб, Хрватска
Инхибитори холинестераза као лекови за Алцхајмерову болест
11:30-12:00 Пауза за кафу
12:00-14:00 Сесија 5
Председавајући: Маја Радетић
12:00-12:30
ППП-3
Борис Поповић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
Природне еутектичке смеше-растварачи будућности
12:30-13:00
ППП-4
Милица Ранчић, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Биополимери из обновљивих извора - хемијска модификација и примена
13:00-13:30
ПМ-1
Карла Илић Ђурђић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Нови стандард за високоефикасну претрагу биокатализатора: унапређење термалне стабилиности липазе
13:30-14:00
ПМ-2
Ненад Јанковић, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
Синтеза и биолошка активност одабраних хетероцикличних фармакофора.
14:00-15:30 Постерска сесија 2 и пауза за ручак
(МХ, БХ, ОХ, ХИ, ХТХ, ЗХ, ХТМ)
15:30-18:00 Сесија 6
Председавајући: Јована Француз
15:30-15:45
УС-4
Љиљана Корачак, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
Синтеза нових деривата артемизинина са антитуморском активношћу на резистентне ћелије рака
15:45-16:00
УС-5
Сања Ђокић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Нови аналози (+)-протулактона А и 7-epi-(+)-гониофуфурона
16:00-16:15
УС-6
Павле Стојковић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Синтеза и цитотоксичност нових деривата склареола
16:15-16:30
УС-7
Ивана Ковачевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Цитотоксичност и SAR анализа нових аналога клеистанолата
16:30-16:45
УС-8
Слађана Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Цилиндрична ароматичност у фероцену и његовим аналозима
16:45-17:00
УС-9
Весна Деспотовић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Ефикасност фотокаталитичке разградње одабраних хербицида у присуству зелених ZnO наночестица
17:00-17:15
УС-10
Душан Маленов, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Интеракције јона са ароматичним лигандима у (полу)сендвич-једињењима: нове врсте π-система за препознавање јона
17:15-17:30
УС-11
Марија Милошевић, Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
Третман натријум-алгинатом као начин да се побољшају сорпциона својства сирове тканине јуте
17:30-17:45
УС-12
Јасмина Анојчић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Развој волтаметријске методе за одређивање авобензона у узорку базенске воде
17:45-18:00
УС-13
Бранко Кордић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Карактеризација пост-модификованих метало-органских умрежених структура са Шифовом базом сорпцијом гасова и испитивање њихове стабилности у води
18:00-18:15 Додела награда и свечано затварање Саветовања СХД


Финансијска подршка Саветовању: