59. Саветовање

Српског хемијског друштва


Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 1. и 2. јун 2023. године


Почетна Награде Галерија Спонзори Контакт

Организациони одбор

 1. Сузана Јовановић-Шанта, редовни професор, председник; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 2. Срђан Милетић, виши научни сарадник, Унивезитет у Београду — Институт за хемију, технологију и металургију
 3. Зорица Стојановић, ванредни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 4. Бојана Срећо Зеленовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 5. Ксенија Павловић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 6. Александар Окљеша, ванредни професор, Природно-математички факултет,Универзитет у Новом Саду
 7. Мирјана Радановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 8. Тамара Иветић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 9. Станисалава Олић Нинковић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 10. Даница Јовић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 11. Мирјана Петронијевић, научни сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 12. Ружица Ждеро Павловић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду
 13. Софија Бекић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 14. Снежана Паповић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 15. Јелена Бајац, асистент са докторатом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 16. Ана Ђуровић, асистент са докторатом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 17. Татјана Јурић, асистент са докторатом, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 18. Татјана Мајкић, асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 19. Јелена Танасић, истраживач сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 20. Тијана Марјановић, истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 21. Марија Костић, истраживач приправник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом СадуФинансијска подршка Саветовању: