59. Саветовање

Српског хемијског друштва


Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 1. и 2. јун 2023. године


Почетна Награде Галерија Спонзори Контакт

Предавања добитника медаље СХД за прегалаштво и успех у науци

Карла Илић Ђурђић
Хемијски факултет, Универзитет у Београду
"Нови стандард за високоефикасну претрагу биокатализатора: унапређење термалне стабилиности липазе"
Области научно-истраживачког рада: Биокатализатори, цитометрија, еволуција ензима, библиотеке гена, микрофлуидика, ензимска деградација ПЕТ-а.

Ненад Јанковић
Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
"Синтеза и биолошка активност одабраних хетероцикличних фармакофора."
Области научно-истраживачког рада: Развој зелених и одрживих метода органске синтезe хетероцикличних фармакофора. Синтеза и истраживања примене фармаколошки активних јонских течности.Финансијска подршка Саветовању:

Login Webdesign