59. Саветовање

Српског хемијског друштва


Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 1. и 2. јун 2023. године


Почетна Награде Галерија Спонзори Контакт

Предавања по позиву

Славко Раденковић
Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
"Нови изазови у модерној теорији хемијске везе"
Области научно-истраживачког рада: Развој и примена метода за рачунање и анализу магнетно индукованих струја у молекулима, примена савремених метода валентне везе у проучавању природе хемијског везивања, као и истраживање у области хемијске теорије графова.

Милица Ранчић
Шумарски факултет, Универзитет у Београду
"Биополимери из обновљивих извора – хемијска модификација и примена"
Области научно-истраживачког рада: Органска хемија; хемија хетероцикличних једињења; проучавање синтезе, структуре и биолошке активности органских молекула; нанотехнологија – изоловање и хемијска модификација наноцелулозе, као и добијање, карактеризација и примена нанокомпозита на бази наноцелулозе.

Борис Поповић
Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
"Природне еутектичке смеше – растварачи будућности"
Области научно-истраживачког рада: Природне еутектичке смеше и формулације на бази ових растварача (NADES, APIDES, THEDES), Наноформулације, Системи за доставу фармацеутика, Биодоступност, Нутрацеутици и функционална храна, Зелена хемија.Финансијска подршка Саветовању:

Login Webdesign